Höslänga

Höslänga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 95