Prästnäs

Prästnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo saköre 1601 uppslag 1