Kvarnarna

Kvarnarna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4