Kvarnarna

Kvarnarna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4