Sickinge

Sickinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1