Sickinge

Sickinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1