Tofta

Tofta förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 190
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 192
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 216
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 217
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 148
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1