Tofta

Tofta förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 1