Brånhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 83