Brånhult

Brånhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 83
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 2