Ramsås

Ramsås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 2