Ramsås

Ramsås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11