Bråthult

Bråthult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11