Bråthult

Bråthult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 48