Bråthult

Bråthult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11