Bösalt (Böshult)

Bösalt (Böshult) förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15