Bösalt (Böshult)

Bösalt (Böshult) förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5