Bösalt (Böshult)

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2