Exhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1