Fjärholma

Fjärholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 11