Fjärholma

Fjärholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 11