Flässeryd

Flässeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 25