Fägerhult

Fägerhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 47