Gällareböke

Gällareböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15