Gällareböke

Gällareböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 160