Ranglaköp

Ranglaköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1