Hannabad

Hannabad förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 225
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3