Holma

Holma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 3