Holma

Holma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 213
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1596 uppslag 1