Högaholma

Högaholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 159
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 177
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 178
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 179
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1575 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 3