Högaholma

Högaholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 3