Koddeböke

Koddeböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119