Koddeböke

Koddeböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119