Köphult

Köphult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 2