Oshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6