Romarehyltan

Romarehyltan förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 44