Prästorp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3