Prästorp

Prästorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3