Prästorp

Prästorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1575 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1590 uppslag 1