Ripe

Ripe förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 75