Ripe

Ripe förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 3