Ripe

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26