Sjöaryd

Sjöaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 104
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1591 uppslag 2