Skiphult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 1