Sanna

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 31