Sanna

Sanna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 139