Agnshult

Agnshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 70