Trälora

Trälora förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 16