Trälora

Trälora förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 106