Tånneryd

Tånneryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 155