Ulvaryd

Ulvaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 21