Vekaboda

Vekaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 95