Vekaboda

Vekaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 6