Ålhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4