Åmot

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 37