Åmot

Åmot förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 95