Åmot

Åmot förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 96
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 2