Århult

Århult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 3