Ängabäck

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38