Ängabäck

Ängabäck förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 139
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 3