Örnafälla

Örnafälla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119