Örnafälla

Örnafälla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 177
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 2