Rönnäs

Rönnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 3