Balkarp

Balkarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 168