Balkarp

Balkarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 168
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 213
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 2