Balkarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66