Balkö

Balkö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 216
Sunnerbo saköre 1598 uppslag 1