Balkö

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 16