Balkö

Balkö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 216