Billekulla

Billekulla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5