Billekulla

Billekulla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93