Bjärnhult

Bjärnhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1565 uppslag 3