Brusarp

Brusarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 88