Brusarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 34