Bölminge

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30