Bölminge

Bölminge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 1