Bölminge

Bölminge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4