Extorp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2