Extorp

Extorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2