Extorp

Extorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1602 uppslag 1