Horsöja

Horsöja förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 8