Horsöja

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 15