Kärr

Kärr förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 200
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 3