Malmaryd

Malmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 3