Malmaryd

Malmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 165
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 166
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 203
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 2