Nöttja

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 4