Nöttja

Nöttja förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 4