Rönninge

Rönninge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 104